Untitled (Interlace)
Untitled (Interlace)

2019

Acrylic on canvas

30 x 24 x 1.5 inches

Untitled (Interlace)
Untitled (Interlace)

2019

Acrylic on canvas

40 x 30 x 1.5 inches

Untitled (Interlace)
Untitled (Interlace)

2019

Acrylic on canvas

30 x 24 x 1.5 inches

Untitled (Interlace)
Untitled (Interlace)

2019

Acrylic on canvas

30 x 24 x 1.5 inches

Jalatlaco (Interlace)
Jalatlaco (Interlace)

2019

Acrylic on canvas

30 x 24 x 1.5 inches

Untitled (Interlace)
Untitled (Interlace)

2018

Acrylic on canvas

30 x 24 x 1.5 inches

Untitled (Interlace)
Untitled (Interlace)

2018

Acrylic on canvas

40 x 30 x 1.5 inches

Untitled (Interlace)
Untitled (Interlace)

2018

Acrylic on canvas

20 x 16 x .125 inches

Untitled (Interlace)
Untitled (Interlace)

2018

Gouache on paper

16 x 12 inches

Untitled (Interlace)
Untitled (Interlace)

2018

Gouache on paper

16 x 12 inches

Untitled (Interlace)
Untitled (Interlace)

2018

Gouache on paper

16 x 12 inches

Untitled (Interlace)
Untitled (Interlace)

2018

Gouache on paper

12 x 9 inches

Untitled (Interlace)
Untitled (Interlace)

2018

Gouache on paper

16 x 12 inches

Untitled (Interlace)
Untitled (Interlace)

2018

Gouache on paper

16 x 12 inches

Untitled (Interlace)
Untitled (Interlace)

2018

Gouache on paper

16 x 12 inches

Untitled (Interlace)
Untitled (Interlace)

2018

Gouache on paper

16 x 12 inches

Untitled (Interlace)
Untitled (Interlace)

2018

Gouache on paper

16 x 12 inches

Untitled (Interlace)
Untitled (Interlace)

2018

Gouache on paper

16 x 12 inches

Untitled (Interlace)
Untitled (Interlace)

2018

Gouache on paper

16 x 12 inches

 2018 Gouache on paper 16 x 12 inches

2018

Gouache on paper

16 x 12 inches

Untitled (Interlace)
Untitled (Interlace)

2018

Gouache on paper

16 x 12 inches

Untitled (Interlace)
Untitled (Interlace)

2018

Gouache on paper

16 x 12 inches

Untitled (Interlace)
Untitled (Interlace)

2017

Gouache on paper

16 x 12 inches

Untitled (Interlace)
Untitled (Interlace)

2017

Gouache on paper

16 x 12 inches

Untitled (Chromatic Rhythm)
Untitled (Chromatic Rhythm)

2016

Video still

Light Fall III
Light Fall III

2015

pigment print on paper

48 x 36 inches

 2015 Pigment print on paper 48 x 36 inches

2015

Pigment print on paper

48 x 36 inches

 2015 Pigment print on paper 48 x 36 inches

2015

Pigment print on paper

48 x 36 inches

 2015 Pigment print on paper 48 x 36 inches

2015

Pigment print on paper

48 x 36 inches

 2015 Pigment print on paper 48 x 36 inches

2015

Pigment print on paper

48 x 36 inches

 2015 Pigment print on paper 48 x 36 inches

2015

Pigment print on paper

48 x 36 inches

 2015 Pigment print on paper 48 x 36 inches

2015

Pigment print on paper

48 x 36 inches

 2015 Pigment print on paper 48 x 36 inches

2015

Pigment print on paper

48 x 36 inches

 2015 Pigment print on paper 48 x 36 inches

2015

Pigment print on paper

48 x 36 inches

 2015 Pigment print on paper 48 x 36 inches

2015

Pigment print on paper

48 x 36 inches

 2015 Pigment print on paper 48 x 36 inches

2015

Pigment print on paper

48 x 36 inches

 2015 Pigment print on paper 48 x 36 inches

2015

Pigment print on paper

48 x 36 inches

 2015 Pigment print on paper 48 x 36 inches

2015

Pigment print on paper

48 x 36 inches

 2015 Pigment print on paper 48 x 36 inches

2015

Pigment print on paper

48 x 36 inches

Untitled (Interlace)
Untitled (Interlace)
Untitled (Interlace)
Untitled (Interlace)
Jalatlaco (Interlace)
Untitled (Interlace)
Untitled (Interlace)
Untitled (Interlace)
Untitled (Interlace)
Untitled (Interlace)
Untitled (Interlace)
Untitled (Interlace)
Untitled (Interlace)
Untitled (Interlace)
Untitled (Interlace)
Untitled (Interlace)
Untitled (Interlace)
Untitled (Interlace)
Untitled (Interlace)
 2018 Gouache on paper 16 x 12 inches
Untitled (Interlace)
Untitled (Interlace)
Untitled (Interlace)
Untitled (Interlace)
Untitled (Chromatic Rhythm)
Light Fall III
 2015 Pigment print on paper 48 x 36 inches
 2015 Pigment print on paper 48 x 36 inches
 2015 Pigment print on paper 48 x 36 inches
 2015 Pigment print on paper 48 x 36 inches
 2015 Pigment print on paper 48 x 36 inches
 2015 Pigment print on paper 48 x 36 inches
 2015 Pigment print on paper 48 x 36 inches
 2015 Pigment print on paper 48 x 36 inches
 2015 Pigment print on paper 48 x 36 inches
 2015 Pigment print on paper 48 x 36 inches
 2015 Pigment print on paper 48 x 36 inches
 2015 Pigment print on paper 48 x 36 inches
 2015 Pigment print on paper 48 x 36 inches
Untitled (Interlace)

2019

Acrylic on canvas

30 x 24 x 1.5 inches

Untitled (Interlace)

2019

Acrylic on canvas

40 x 30 x 1.5 inches

Untitled (Interlace)

2019

Acrylic on canvas

30 x 24 x 1.5 inches

Untitled (Interlace)

2019

Acrylic on canvas

30 x 24 x 1.5 inches

Jalatlaco (Interlace)

2019

Acrylic on canvas

30 x 24 x 1.5 inches

Untitled (Interlace)

2018

Acrylic on canvas

30 x 24 x 1.5 inches

Untitled (Interlace)

2018

Acrylic on canvas

40 x 30 x 1.5 inches

Untitled (Interlace)

2018

Acrylic on canvas

20 x 16 x .125 inches

Untitled (Interlace)

2018

Gouache on paper

16 x 12 inches

Untitled (Interlace)

2018

Gouache on paper

16 x 12 inches

Untitled (Interlace)

2018

Gouache on paper

16 x 12 inches

Untitled (Interlace)

2018

Gouache on paper

12 x 9 inches

Untitled (Interlace)

2018

Gouache on paper

16 x 12 inches

Untitled (Interlace)

2018

Gouache on paper

16 x 12 inches

Untitled (Interlace)

2018

Gouache on paper

16 x 12 inches

Untitled (Interlace)

2018

Gouache on paper

16 x 12 inches

Untitled (Interlace)

2018

Gouache on paper

16 x 12 inches

Untitled (Interlace)

2018

Gouache on paper

16 x 12 inches

Untitled (Interlace)

2018

Gouache on paper

16 x 12 inches

2018

Gouache on paper

16 x 12 inches

Untitled (Interlace)

2018

Gouache on paper

16 x 12 inches

Untitled (Interlace)

2018

Gouache on paper

16 x 12 inches

Untitled (Interlace)

2017

Gouache on paper

16 x 12 inches

Untitled (Interlace)

2017

Gouache on paper

16 x 12 inches

Untitled (Chromatic Rhythm)

2016

Video still

Light Fall III

2015

pigment print on paper

48 x 36 inches

2015

Pigment print on paper

48 x 36 inches

2015

Pigment print on paper

48 x 36 inches

2015

Pigment print on paper

48 x 36 inches

2015

Pigment print on paper

48 x 36 inches

2015

Pigment print on paper

48 x 36 inches

2015

Pigment print on paper

48 x 36 inches

2015

Pigment print on paper

48 x 36 inches

2015

Pigment print on paper

48 x 36 inches

2015

Pigment print on paper

48 x 36 inches

2015

Pigment print on paper

48 x 36 inches

2015

Pigment print on paper

48 x 36 inches

2015

Pigment print on paper

48 x 36 inches

2015

Pigment print on paper

48 x 36 inches

show thumbnails